• Huvudsponsorer

Söndag Sön 11 Mars Mar
Måndag Mån 12 Mars Mar
Onsdag Ons 14 Mars Mar
Fredag Fre 16 Mars Mar
Lördag Lör 17 Mars Mar
Onsdag Ons 21 Mars Mar
Fredag Fre 23 Mars Mar
Lördag Lör 24 Mars Mar
Söndag Sön 1 April Apr
Måndag Mån 2 April Apr
Torsdag Tor 16 Augusti Aug
Idag 18 Augusti Aug
Fredag Fre 24 Augusti Aug
Onsdag Ons 29 Augusti Aug
Lördag Lör 1 September Sep
Torsdag Tor 6 September Sep
Söndag Sön 9 September Sep
Lördag Lör 15 September Sep
Onsdag Ons 19 September Sep
Torsdag Tor 20 September Sep
Fredag Fre 21 September Sep
Lördag Lör 22 September Sep
Söndag Sön 23 September Sep
Onsdag Ons 26 September Sep

Kallelse till årsmöte

21 maj 2018 08:00
Medlem

Medlemmar i HV71 kallas till årsmöte måndag 18 juni kl 18.00 i Restaurang Cezar.


Datum: 18 juni
Tid: 18:00
Plats: Restaurang Cezar, Kinnarps Arena

Handlingar finns tillgängliga på HV71:s kansli en vecka före årsmötet.

Föredragningslista vid HV71:s årsmöte 2018
Torsdagen den 18 juni, kl 18.00, Kinnarps Arena – Restaurang Cezar

 1. Mötets öppnande.

 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 6. Fastställande av föredragningslista.

 7. Framläggande av:
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, VD-rapport
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets-/räkenskapsåret.

 9. Beslut om fastställande av årsredovisningen.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 11. Fastställande av medlemsavgifter.

 12. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan för säsongen 2018–2019.

 13. Motioner inkomna i rätt tid.

 14. Förslag från styrelsen.

 15. Fastställande av antal ledamöter till styrelsen.

 16. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.

 17. Val av:
  a) Styrelsens ordförande mandattid 1år.
  b) Ledamöter av styrelsen mandattid 2år.
  c) Två revisorer mandattid 1år.
  d) Ledamöter i valberedning mandattid 1år.

 18. Delegeras till styrelsen att utse representanter i:
  a) HV71 Elitishockey AB styrelse mandattid 1 år.
  b) HV71 Fastighets AB styrelse mandattid 1 år.

 19. Utmärkelser och stipulationer.

 20. Övriga frågor.

 21. Mötet avslutas.

Valberedningens förslag till årsmötet finns här

Föreningens stadgar finns att läsa här