• Huvudsponsorer

Valberedningens förslag till årsmötet

28 maj 2018 13:55
årsmöte

Valberedningen i HV71 delger idag sina förslag till föreningens styrelse som väljs på årsmötet den 18 juni i Kinnarps Arena.


Det blir omval för samtliga ledamöter vars mandattid går ut vid årsmötet den 18 juni.

Sten-Åke Karlsson, Jönköping, föreslås för omval till ordförande t.o.m årsmötet 2019 och ledamöterna Annelill Annvik, Värnamo, Bengt Axelsson, Jönköping och Charlie Hedberg, Göteborg föreslås för omval t.o.m årsmötet 2020.

Under förutsättning att valberedningens förslag går igenom vid årsmötet får HV71:s styrelse följande sammansättning verksamhetsåret 2018/2019:

Sten-Åke Karlsson, ordförande – vald t.o.m årsmötet 2019
Sara Berglund – vald t.o.m årsmötet 2019
Emil Jungåker – vald t.o.m årsmötet 2019
Andreas Rangert – vald t.o.m årsmötet 2019
Henrik Wahlberg – vald t.o.m årsmötet 2019
Annelill Annvik – vald t.o.m årsmötet 2020
Bengt Axelsson – vald t.o.m årsmötet 2020
Charlie Hedberg – vald t.o.m årsmötet 2020

– Bortsett från att herrlaget inte lyckades med målsättningen top fyra, har styrelsen och ledningens målsättningar för föreningen uppfyllts på ett bra sätt, säger Jan-Erik Persson, ordförande i HV71:s valberedning.

Valberedningens protokoll från sammanträdet