Bild saknas
Stefan Livs minnesfond

Efter Stefan Livs tragiska bortgång 2011 beslutade HV71:s styrelse, i samråd med Stefans anhöriga, att instifta en minnesfond till hedrande av Stefan Liv där ändamålet är fölande:

Tillskapa en målvaktsakademi i HV71-regi – formerna härför och storlek av densamma bestäms av hur mycket pengar fonden får in och framgent genererar.

Stefan Livs minnesfond har bankgiro 241-6881.

Huvudsponsor
Premiumpartners