HV71 presenterar det ekonomiska resultatet

9 juni 2021 09:36
PRESSMEDDELANDE

Det ekonomiska resultatet för säsongen 2020/2021 visar på ett underskott i koncernen med 4,7 miljoner kronor.


Bokslutet för verksamhetsåret är klart och efter ett år där pandemin påverkat föreningens ekonomi påtagligt redovisar klubben ett underskott i koncernen på 4,7 miljoner kronor. Koncernens intäkter inklusive kompensationsstöd från staten uppgår till ca 124 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgår till 51,7 miljoner kronor.

– Det ekonomiska underskottet blev inte så stort som vi befarade tidigt på säsongen. För att parera för de kraftigt reducerade intäkterna har betydande åtgärder vidtagits under året. Förutom kompensationsstöd och bidrag som erhållits från staten har personalen i HV71 har gjort löneavstående. Vidare har organisationen anpassat sig till omständigheterna genom omfattande kostnadsbesparingar, säger Agne Bengtsson, klubbdirektör i HV71.

Stödet till HV71 har under året varit stort från supportrar, medlemmar och partners.

– Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och stöttat HV71 under säsongen. Många har exempelvis efterskänkt sina säsongskort, köpt 71-biljetter, blivit medlemmar eller förlängt sina sponsoravtal. Det har varit ovärderligt för klubben, säger Agne Bengtsson.

Underlag för årsmötet och verksamhetsberättelse finns att tillgå för medlemmar på HV71:s kansli från och med den 10 juni.