HV71 presenterar positivt ekonomiskt resultat.

9 juni 2020 13:24
PRESSMEDDELANDE

Det ekonomiska resultatet för säsongen 2019/2020 visar ett överskott på 868 tkr i koncernen.


Agne Bengtsson, klubbdirektör i HV71 om årets resultat:

– Det är glädjande att vi når ett positivt resultat. Vi har en del slutspelsrelaterade kostnader i form av material, mat och marknadsföring. Dessutom har vi skrivit ner andelar i HIE (Hockey Invest Europe) med 1,4 miljoner som påverkat resultatet. Det gör att vi idag kan presentera ett överskott på 868 tkr.

Under sommaren 2019 skedde, genom ett omfattande markarbete och teknisk upprustning, en renovering av ispisten i Kinnarps Arena. Ny ispist med ny sarg, renoverade kylsystem och ny kylmedia säkrade upp isen i arenan och B-hallen för en lång tid. Investeringsbeloppet uppgick till 13,2 miljoner kronor.

– I övrigt ser vi en ökning på biljettintäkterna i grundserien samtidigt som vi kan konstatera ett litet tapp på marknadssidan och mat och dryckesförsäljningen, säger Agne Bengtsson.

Verksamhetsberättelsen med en mer detaljerad beskrivning kommer att finnas tillgänglig på HV71.se från och med 15 juni.