Information vaccinationsbevis Husqvarna Garden

28 november 2021 17:30
Vaccinationsbevis

Från och med 1 december gäller vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det betyder att det krävs vaccinationsbevis för inträde i Husqvarna Garden.


Följande gäller för inpassering till matcher i Husqvarna Garden fr.o.m 1 december 2021

• Vaccinationsbevis med giltig legitimation
• Läkarbevis med legitimation krävs om man ej får ta vaccinet
• Vaccinationsbevis gäller för dig från 18 år och äldre
• Personer under 18 år behöver ej visa upp vaccinationsbevis, men behöver ha med giltig legitimation som kan styrka att man är under 18 år
• Kom i tid, vi räknar med att det blir mer köer vid entrén

Frågor och svar

Vilka måste visa upp vaccinationsbevis?
– Alla personer som är över 18 år och äldre. Läkarbevis med legitimation krävs om man ej får ta vaccinet.

Hur får jag tag i ett vaccinationsbevis?
– Det finns att ladda ner via www.covidbevis.se

Vad är ett giltligt vaccinationsbevis?
– All publik måste kunna uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis som visar att man tagit två doser och att det har gått minst fjorton dagar sedan dos nummer två. Alternativt om det är Jansens vaccin ska man ha tagit 1 av 1 och att det har gått minst fjorton dagar sedan dosen. Detta vaccinationsbevis måste styrkas med giltig ID-handling som överensstämmer med beviset.

Var kommer kontrollen av vaccinationsbeviset ske?
– Det sker i anslutning till huvudentrén. Kom gärna i god tid och ha ditt bevis och legitimation redo för att entrén till arenan ska gå så smidigt som möjligt.

Fungerar det att uppvisa negativa PCR-tester eller liknande tester i stället?
– Nej, endast vaccinationsbevis tillåts.

Covidbevis
Vaccinationsbevis kan beställas på www.covidbevis.se

För personer utan e-legitimation tar det längre tid att beställa ett vaccinationsbevis eftersom det blir fler manuella moment för att säkerställa att alla vaccinationsbevis hamnar hos rätt personer. Så är det redan idag och det kan bli ännu längre väntetider nu när vaccinationsbeviset ska användas nationellt. Om du inte vill vänta i onödan uppmanar vi dig som ännu inte har skaffat e-legitimation att göra detta, till exempel i form av ett mobilt bank-ID. Då kan du beställa ditt vaccinationsbevis på bara några minuter.

Vaccinationsbeviset visar att du har fått vaccin mot covid‑19.