HV71 presenterar positivt resultat

10 juni 2019 16:51
PRESSMEDDELANDE

Idag kan HV71 presentera det ekonomiska resultatet från den gångna säsongen. Det visar på ett överskott med 7,9 miljoner kronor i koncernen.


HV71:s klubbdirektör Agne Bengtsson om det ekonomiska resultatet:

– På förra årsmötet presenterade vi en budget på +3 MSEK i grundserien. Det målet uppfylldes. Lägg därtill fyra slutspelsmatcher samt ökade intäkter från SHL så kan vi redovisa ett resultat på 7,9 miljoner kronor efter skatt.

Under verksamhetsåret har HV71 gjort flera ökade satsningar inom flera områden – såväl inom den sportsliga verksamheten som i arenan. I och med årets resultat uppgår det egna kapitalet till ca 55 MSEK. Mer detaljerad redovisning kommer att ske på årsmötet den 19 juni kl 18:00 i Restaurang Cezar.

Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig för medlemmar onsdag 12 juni på HV71:s kansli.