NAMN

 SKADA

 STATUS

 BERÄKNAS TILLBAKA

Simon Önerud Hand Rehabilitering 3 månader (from 30 november)
Zion Nybeck Fot (12/1) Väntar på operation Prel säsongen 2022/2023

 Uppdaterad 2022-01-13