Publikinformation om Covid-19

Svensk ishockey har fått förtroendet att under vissa former släppa in publik i våra arenor något vi är väldigt tacksamma för. Vi ska naturligtvis tillsammans förvalta förtroendet och framför allt vara rädda om varandra i dessa tider. För att minimera smittspridning är det viktigt att alla bidrager till efterlevnad av de direktiv vi har att förhålla oss till – tänk därför på följande:

 • Gå inte på ishockeymatchen om du känner dig det minsta förkyld/sjuk – se symtom nedan.

 • I det fall du insjuknar under pågående ishockeymatch måste du omgående lämna. För att underlätta eventuell smittspårning så meddelas personalen på vilken sektion och publikstol du satt. 

 • Kom i god tid till arenan. Det förbyggande smittskyddsarbetet medför långsammare flöden.
 • Håll ett tydligt avstånd till varandra i kön – minst 1 meter till närmsta person.

 • Värna personalens arbetsmiljö – håll ett tydligt avstånd om minst 1 meter.

 • Planera eventuella toalett- och kioskbesök på ett sådant sätt att folksamlingar/trängsel undviks.

 • Följ och respektera de avspärrningar som finns i arenan.

 • Noggrann handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.

 • Hosta eller nys i armvecket.

 • Inga handskakningar eller kramar får ske.

 • Hemgång efter matchslut sker enligt arrangörens anvisningar för att undvika folksamlingar/trängsel och smittspridning.

 • Följ personalens anvisningar

Här nedan följer symtom som medför att man stannar hemma och följer myndigheternas direktiv och rekommendationer:

 • Halsont
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Muskel- och ledvärk
 • Torrhosta
 • Feber
 • Snuva
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Diarré
 • Smak- och luktbortfall