• Huvudsponsorer

Frågor och svar om styrelsens förslag

3 april 2018 13:04
Pressmeddelande

Frågor och svar om styrelsens förslag till det extra årsmötet.


Varför gör HV71 denna förändring? Det är en anpassning till ändrade förutsättningar på skatteområdet. En förenkling. Det är också en anpassning där den ideella verksamheten finns i föreningen och affärsverksamhet organiseras i bolag. Främst för att fortsatt möjliggöra avdragsrätt för moms för kommande investeringar i arenan krävs en förändring i den verksamhet som nyttjar arenan. Nuvarande organisation medger inte detta.

Gör ni bolagiseringen för att få in externa medel i verksamheten? Nej, HV71 har en stabil ekonomi och kommer fortsatt att vara 100%-iga ägare av sina dotterbolag, vilket kommer att regleras i stadgarna. Inga externa tillskott kommer att erhållas.

Hur påverkar detta medlemmarnas inflytande? Det får ingen praktisk betydelse. Medlemmarna har genom årsmötet även i fortsättning möjlighet att påverka exempelvis val av styrelse, fastställande av budget och verksamhetsplan. Även fortsättningsvis bedrivs all verksamhet genom föreningen som ensam ägare med den skillnaden att elitverksamheten blir organiserad i ett bolag.

Hur påverkar detta de anställda och spelarna? Det får ingen praktisk betydelse. Alla förmåner och följer med men de får en ny arbetsgivare på pappret. Sedan tidigare är arena och arenaservicepersonal anställda på samma sätt i HV71 Fastighets AB.

Även om ni inte tänker det nu, kan ni senare sälja aktier i elitbolaget? Nej, det kan vi inte göra utan att ett årsmöte så bestämmer. Då krävs 2/3 majoritet för en stadgeförändring.

Kan man göra denna förändring hur som helst? I vårt fall krävs stadgejustering och för alla Idrotts AB krävs ansökan till och godkännande av Svenska Ishockeyförbundet (SIF).