• Huvudsponsorer

Tis 14 Feb (1 match)
Tor 16 Feb (1 match)
Lör 18 Feb (1 match)
Ons 22 Feb (1 match)
Fre 24 Feb (1 match)
Tis 28 Feb (1 match)
Tor 02 Mar (1 match)
Lör 04 Mar (1 match)
Tis 07 Mar (1 match)
Tor 09 Mar (1 match)
Lör 18 Mar (1 match)
Mån 20 Mar (1 match)
Ons 22 Mar (1 match)
Fre 24 Mar (1 match)

HV71 förstärker den sportsliga organisationen

5 februari 2013 14:51

För att kunna förstärka och driva en gemensam röd tråd samt en gemensam syn genom hela den sportsliga verksamheten tillsätter HV71 Ola Thorwalls som General Manager Sport (GM Sport). Thorwalls kommer att ha huvudansvar för hela HV71:s sportsliga verksamhet och driva den sportsliga ledningsgruppen, Sports Council.


– Svensk hockey är under förändring och utveckling och när vi blickar in i framtiden ser vi att rollerna och arbetsuppgifterna förändras. Rollen som sportchef, ungdomsansvarig eller head coach belastas med allt fler arbetsuppgifter. Detta är skälen till denna förstärkning inom den sportsliga organisationen, säger Peter Eklund och fortsätter:

– Rent praktiskt innebär det att vår sportchef Fredrik Stillman kan koncentrera sig ännu mer på processen kring A-laget. T.ex. scouting, kompetensutveckling av ledare och spelare, förhandlingar samt tillse att klubbens synsätt och färdplan följs och utvecklas. GM Sport blir också en avlastning av en del administrativa uppgifter och samtidigt ett bollplank till sportchefen när det gäller vårt långsiktiga lagbygge och inte minst en kvalitetssäkring för hela den sportsliga organisationen.

För Fredrik Stillman innebär det också att han kan fokusera ännu mer på att scouta spelare och följa upp egna produkter som spelar runt om i hockeyvärlden.
- Jag får mer tid och kraft att lägga på A-laget, samtidigt som jag fortsätter att vara delaktig i utvecklingen av den sportsliga verksamheten, säger Stillman.

Ola Thorwalls har varit ungdoms- och utvecklingschef på HV71 sedan sommaren 2011.
- En väldigt stimulerande och spännande utmaning där jag får vidga mitt perspektiv på hela den sportsliga verksamheten. Vi ska förstärka och driva en gemensam röd tråd genom hela den sportsliga organisationen. Det är viktigt att ha en samsyn på hur verksamheten ska bedrivas. Min uppgift blir att jobba med kvalitetssäkring och utveckling i alla sportsliga processer, men inte fokusera kring den dagliga verksamheten kring A-laget, säger Ola Thorwalls.

Rollen GM Sports kommer innebära:

• Att tillsammans med Sportchefen Fredrik Stillman bygga långsiktiga planer hur A-laget och dess organisation skall formeras så effektivt och framgångsrikt som möjligt samt vara ett bollplank vid förhandlingar.

• Att tillsammans med Junioransvarige Anders Olsson implementera HV71s synsätt och färdplan i juniorverksamheten samt bygga en långsiktig strategi om hur vi på ett så optimalt sätt som möjligt skall bedriva vår juniorverksamhet.

• Att tillsammans med vår nya Ungdomsansvarige fortsätta storsatsningen på ungdomssidan för att nå vår målsättning om att bli ”Sveriges bästa hockeymiljö för ungdomar”.

• Att tillsammans med Damsektionen fortsätta att utveckla verksamheten för att etablera sig som ett Riksserielag.

Davidsson blir ungdomsansvarig Ny som ungdomsansvarig blir Christoffer Davidsson, 29 år.
- Christoffer är en mycket ambitiös och kunnig ung herre som är nyfiken på utveckling. Han har även en bakgrund som utbildad lärare i grunden, säger Eklund.

För HV71 innebär denna förändring att man fortsätter utvecklingen med kontinuitet och nytänkande.
- Målsättningen står fast, HV71 skall i framtiden leda utvecklingen och vara den ledande hockeyföreningen i Sverige, säger Eklund avslutningsvis.