• Huvudsponsorer

Tisdag Tis 28 November Nov
Torsdag Tor 30 November Nov
Lördag Lör 2 December Dec
Torsdag Tor 7 December Dec
Fredag Fre 8 December Dec
Tisdag Tis 19 December Dec
Torsdag Tor 21 December Dec
Tisdag Tis 26 December Dec
Torsdag Tor 28 December Dec
Lördag Lör 30 December Dec
Torsdag Tor 4 Januari Jan
Söndag Sön 7 Januari Jan
Torsdag Tor 11 Januari Jan
Lördag Lör 13 Januari Jan
Fredag Fre 19 Januari Jan
Tisdag Tis 23 Januari Jan
Torsdag Tor 25 Januari Jan
Lördag Lör 27 Januari Jan
Tisdag Tis 30 Januari Jan
Torsdag Tor 1 Februari Feb
Lördag Lör 3 Februari Feb
Torsdag Tor 8 Februari Feb
Lördag Lör 10 Februari Feb
Lördag Lör 24 Februari Feb
Onsdag Ons 28 Februari Feb
Torsdag Tor 1 Mars Mar
Lördag Lör 3 Mars Mar
Tisdag Tis 6 Mars Mar

Kallelse till årsmöte

10 maj 2017 14:00
medlem

Medlemmar i HV71 kallas till årsmöte torsdag 15 juni kl 18.00 i Restaurang Cezar.


Datum: 15 juni
Tid: 18:00
Plats: Restaurang Cezar, Kinnarps Arena

Handlingar finns tillgängliga på HV71:s kansli en vecka före årsmötet.

Föredragningslista vid HV71:s årsmöte 2017 den 15 juni, kl 18.00, Kinnarps Arena – Restaurang Cezar

 1. Mötets öppnande (parentation).
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Framläggande av:
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, VD-rapport
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan för säsongen 2016-2017.
 13. Motioner inkomna i rätt tid / förslag från styrelsen.
 14. Val av:
  a) Styrelsens ordförande, mandattid 1 år
  b) Ledamöter av styrelsen, mandattid 2 år
  c) Två revisorer, mandattid 1år
  d) Ledamöter i valberedning, mandattid 1 år
 15. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 16. Delegeras till styrelsen att utse representanter i:
  a) HV71 Fastighets AB styrelse, mandattid 1 år b) Ordförande/Sammankallande i övrigt
  förekommande kommittéer/organ, mandattid 1 år
 17. Val av ombud till möten.
 18. Utmärkelser och stipulationer.
 19. Övriga frågor.
 20. Mötet avslutas.

Föreningens stadgar finns att läsa här